Finanszírozás

EFOP-1.9.4–VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása

A kiemelt projektet megvalósító konzorcium vezetője: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A konzorcium vezető személye: Daczi Péter, projektmenedzser, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Konzorciumi partnerek: Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje:
2017. április 1. – 2023. szeptember 30.

A megvalósítás költsége: 5.772.619.572 Ft Ft.

  • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretből: 4.040.833.688 Ft,
  • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretből: 1.731.785.884 Ft.

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet programelemének megvalósítási költsége: 1.055.846.882 Ft

A támogatás mértéke: 100%

„A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása" című kiemelt projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási, tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében.

A Kohorsz '18 kutatás a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által indított nagyszabású felmérés, melynek célja az, hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről és az azt befolyásoló tényezőkről.

A vizsgálat egyfelől a gyermekfejlődés különböző szempontjait kívánja megragadni: fizikai, kognitív és érzelmi fejlődés, egészség, jóllét, teljesítmény és mobilitás. Másfelől a vizsgálat tárgyát képezik a felnövekedést egymással kölcsönhatásban meghatározó tényezők, ezek azonosítása és hatásmechanizmusának feltárása. Ilyen változóknak tekintjük a családi és társas környezeti tényezőket, a társadalmi/származási különbségeket, az egészségi állapotot, a pszichológiai jellegzetességeket, valamint a gyermeket nevelő családok intézményi ellátottságát, foglalkoztatási helyzetét, életmódját, várakozásait és terveit. A kutatás fókuszában három fő terület áll: (1) demográfiai jellemzők, (2) egészség és fejlődés, (3) társadalmi háttérjellemzők.