Kutatási célok

A Kohorsz '18 kutatás a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által indított nagyszabású felmérés, melynek célja az, hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről és az azt befolyásoló tényezőkről.

A vizsgálat egyfelől a gyermekfejlődés különböző szempontjait kívánja megragadni: fizikai, kognitív és érzelmi fejlődés, egészség, jóllét, teljesítmény és mobilitás. Másfelől a vizsgálat tárgyát képezik a felnövekedést egymással kölcsönhatásban meghatározó tényezők, ezek azonosítása és hatásmechanizmusának feltárása. Ilyen változóknak tekintjük a családi és társas környezeti tényezőket, a társadalmi/származási különbségeket, az egészségi állapotot, a pszichológiai jellegzetességeket, valamint a gyermeket nevelő családok intézményi ellátottságát, foglalkoztatási helyzetét, életmódját, várakozásait és terveit.

A kutatás fókuszában három fő terület áll:

  • Demográfiai jellemzők
  • Egészség és fejlődés
  • Társadalmi háttérjellemzők