Háztartások

A várandós adatfelvétel során arról is szerettünk volna képet kapni, hogy milyen méretű és szerkezetű háztartásban élnek a kohorsz babák anyukái. Egy háztartásba tartozó személyeknek azokat tekintettük, akik közösen gazdálkodnak, a mindennapi életvitelhez kapcsolódó „terheket” részben vagy egészben közösen viselik. Egy lakásban/házban ugyanakkor több, függetlenül gazdálkodó háztartás is élhet. Az első ötezer felkeresésben csupán 15 várandós jelezte, hogy intézetben él, legtöbben közülük Családok Átmeneti Otthonában, az ő adataikat jelen írásunkban nem elemezzük.

A várandósok többsége (86%) olyan lakásban vagy családi házban él, amelyben csak egy háztartás van. Sokkal kevesebben, a kérdezettek 14%-a válaszolta, hogy lakásában, családi házában több háztartás is található. Több háztartás együttélése esetén elmondható, hogy a lakásban/házban átlagosan öt személy él együtt: közülük átlagosan hárman alkotják a várandós háztartását, további két fő pedig nem része ennek a háztartásnak. Az egy háztartásos lakásokban átlagosan három személy él.

A továbbiakban azt az egy háztartást jellemezzük, amelyhez a várandós tartozik. Mindemellett, a várandóstól külön háztartásban, de vele egy lakásban ott élhetnek még a várandós szülei, partnerének szülei, stb. - ezekről a külön háztartásban élő további személyekről egyelőre nincsenek adataink. A magánháztartásban élő várandósok többsége, 85%-a szűkebb családjával él: partnerével és ha vannak, gyermekeikkel. Az ilyen háztartásokat a szakirodalom egycsaládos háztartásoknak nevezi. A várandósok 15%-a él kiterjesztett háztartásokban, vagyis olyan háztartásban, amelyben mások is élnek velük a közvetlen családtagokon (partneren és gyermekeiken) kívül. A kiterjesztett háztartásokban élő 750 várandós 77%-a velük élő személyként saját szüleit említette, 54%-a a partnerének szüleit, és 46%-a a testvéreit.

 

A továbbiakban a várandósok háztartásainak tagjait tekintjük át röviden. Ahogy láttuk az előzőekben, a várandósok 85%-a egycsaládos háztartásban él. Ezekben az egycsaládos háztartásokban az a leginkább jellemző, hogy a várandós együtt él partnerével és gyerekeikkel (45%); de azon várandósok is hasonlóan magas arányban vannak jelen a mintánkban, akik csak partnerükkel élnek együtt, egyelőre gyermekek nélkül (39%). Alig 38 várandós (a várandósok 0,8%-a) jelezte, hogy egyedül neveli gyermekeit, azaz egyszülős háztartásban él velük.

A várandósok 15%-a kiterjesztett háztartásban él, azaz partnerén és gyermekeiken kívül más személy is él velük együtt egy háztartásban. Az ilyen típusú háztartásokban az a leggyakoribb, hogy a várandós és partnere még az első közös gyermeket várják. Úgy tűnik, hogy a gyermekek megszületése után a párok önállósága erősödik, gyakoribbá válik körükben az egycsaládos háztartás. Viszonylag elhanyagolható (1,6%) azon várandósok aránya, akik kiterjesztett háztartásban, de partner és gyermek nélkül élnek, de még ritkább, hogy a gyermeket váró anya teljesen egyedül él (0,9%).