Anyai munka-attitűdök

A Kohorsz ’18 kutatás Anyai Munkavállalás Vizsgálata során többek között arra is kíváncsiak voltunk, hogy a kétéves kort betöltött gyermeket nevelő anyák milyen attitűdöket képviselnek a korai munkavállalással, a társadalmi szerepekkel és a bölcsődékkel kapcsolatban.

A munkavállalás kapcsán általánosságban a megkérdezett anyák 69,5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy akkor is inkább dolgozna, ha a megélhetéshez erre nem lenne szükség. Az anyák 28,1 százaléka válaszolta erre a kérdésre, hogy ebben az esetben inkább nem dolgozna.

Az adatfelvétel folyamán megkértük a válaszadó anyákat, hogy egy ötfokú skálán értékeljék egyetértésüket az anyai munkavállalásról és a bölcsődékről tett állításokkal.

Az anyák válaszai alapján elmondható, hogy többnyire a kétkeresős családmodellt preferálják. Többségük azt tartja helyesnek, ha a család jövedelméhez mindkét fél hozzájárul: ezzel 79,7 százalék értett egyet (részben vagy teljesen) és mindössze 4,8 százalék nem. 77,5 százalékuk azzal is egyetértett, hogy az anyai munkavállalás nem hátráltatja a gyermekkel kialakított szoros kapcsolatot. Mindemellett az anyák 40 százaléka gondolta úgy, hogy a gyermekével túl sokáig otthon maradó anyák lemaradhatnak a szakmájukban. Azzal az állítással, hogy háziasszonynak lenni ugyanolyan önmegvalósítás, mint kereső munkát végezni, az anyáknak mintegy fele (50,6 százalék) értett egyet.

A korai anyai munkavállalás kapcsán felmerül a kérdés, hogy milyen a bölcsődék megítélése a kisgyermekes anyák körében. Az anyák 53 százaléka értett egyet azzal, hogy elegendő bölcsőde esetén elfogadható lenne, ha az anyák a gyermekük kétéves korát követően munkát vállalnának. Ennél nagyobb volt az egyetértés abban, hogy a bölcsődébe járó gyermekek nem részesülnek rosszabb ellátásban, mint az anyjukkal otthon lévő gyermekek. Ezzel az állítással az anyák 63,8 százaléka értett egyet, míg 13,5 százalékuk nem.

Azt is megvizsgáltuk, hogy mennyiben függ össze az anyák egyetértése az állításainkkal annak fényében, hogy az adatfelvétel idején már visszatértek-e a munkaerőpiacra vagy sem. A legnagyobb eltérések a bölcsődékre irányuló állításoknál fedezhetők fel. Az aktívan dolgozó anyák 79,1 százaléka ért egyet azzal az állítással, hogy a bölcsőde ugyanolyan megfelelő a gyermek számára, mint az otthoni környezet, azonban a nem dolgozó nőknek már csak 56,4 százaléka ért egyet az állítással.

Az anyák munkavállalással kapcsolatos attitűdjei nem függetlenek a társadalmi hátterüktől. Mind a szocioökonómiai mind a demográfiai jellemzők fontos szerepet játszanak például abban, hogy a háztartásbeli szerepet elfogadják-e a kereső munkával egyenértékű önmegvalósításként. Az erre vonatkozó állítással egyetértő anyák aránya csökkenni látszik az idősebb életkorral, a magasabb iskolai végzettséggel és a család magasabb jövedelmi helyzetével.

A témáról bővebben a Jelentés az Anyai Munkavállalás Vizsgálatról - Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat címmel megjelent legfrissebb kutatási jelentésünkben olvashatnak.