Kiegészítő kutatás

A Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálatban részt vevő gyermekek hamarosan betöltik az 5 éves kort. Terveink szerint ezután ismét felkeressük majd a családokat egy online kérdőív segítségével.

Ebben az életkorban fontos a gyermekek nyelvi képességeinek és beszédkészségének a megismerése, hiszen azok előre vetíthetik az írás- és olvasáskészség fejlődését iskoláskorban. Kiegészítő kutatásunk keretében a nyelvi készségek mérésére egy amerikai kérdőív magyar fordítását kívántunk tesztelni, a Pécsi Tudományegyetem munkatársával, Dr. Lábadi Beatrixxel együttműködésben.

A Pamela Hadley és Mabel Rice által 1993-ban kialakított Speech and Language Assessment Scale kérdőív külföldi vizsgálatokban kellő pontossággal szolgáltatott információt az óvodás gyermekek nyelvi képességeiről, ezért is döntöttünk a magyar változatának tesztelése mellett. A kérdőív a gyermeket ismerő személy – így pl. szülő, óvodapedagógus – által megválaszolható, szabadon és ingyenesen felhasználható rövid mérőeszköz. Ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy olyan kutatásokban is képet kapjunk a gyermekek nyelvi- és beszédképességeiről, amikor a gyermek közvetlen felmérése nem valósítható meg. Alkalmas lehet továbbá a szülő által észlelt változások nyomon követésére logopédiai fejlesztésben részt vevő gyermekek esetén.

A kérdőív magyar fordítását, Beszéd- és Nyelvi Készség Felmérő Skála címmel, az eredeti szerzőkkel egyeztetve alakítottuk ki. A kiegészítő kutatásunk célja annak tesztelése volt, hogy a kérdőív eredménye mennyire tekinthető megbízhatónak és érvényesnek 4-5 éves gyermekek esetén. Ennek megállapításában további mérőeszközök alkalmazása, valamint a résztvevők egy részénél az óvodapedagógus értékelése volt segítségünkre. A kérdőívet öt magyarországi óvodában és a válaszadók egy részénél online környezetben teszteltük.

A kutatás mintegy 170 gyermek részvételével sikeresen zajlott le, és igazolta a Beszéd- és Nyelvi Készség Felmérő Skála megbízhatóságát és érvényességét. Így a kérdőív egyes tételeit a Kohorsz ’18 kutatás soron következő, ötéves kori szakaszában is alkalmazzuk majd.